Archiwum aktualności

< powrót

 

11 listopada 2018 r. – 100 rocznica odzyskania niepodległości

Przyłączając się do obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości sędziowie sądów administracyjnych uczcili ten jubileusz w trakcie konferencji, która odbyła się w dniach 5-7 listopada 2018 r. Uczestnicy konferencji otwartej przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marka Zirk- Sadowskiego wysłuchali wykładu prof. dr hab. Huberta Izdebskiego „U progu odrodzonego sądownictwa II Rzeczypospolitej”.

Następnie w dniu 9 listopada 2018 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym odbyła się konferencja „Wolna, Niepodległa” zorganizowana przez Archiwum Akt Nowych oraz 58 Szczep ZHR „Rosa Venti”. Patronat honorowy nad konferencją objął Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. Konferencję otworzył sędzia NSA Jerzy Siegień - Zastępca Dyrektora Biura Orzecznictwa NSA. Wśród tematów związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości zaprezentowany został m.in. referaty dr Tadeusza Krawczaka – Dyrektora Archiwum Akt Nowych, a także dr Anny Jagodzińskiej z Instytutu Pamięci Narodowej.   

Ponadto w gmachu Naczelnego Sądu Administracyjnego przy ulicy Boduena 3/5 dostępna jest okolicznościowa wystawa „W drodze do niepodległości”, w ramach której zostały zaprezentowane fotografie i dokumenty z lat 1914-1924 związane z procesem odzyskiwania przez Polskę niepodległości oraz odradzaniem się państwa. Fotografie i skany dokumentów pochodzą ze zbiorów Archiwum Akt Nowych oraz Narodowego Centrum Cyfrowego.

Na gmachu Naczelnego Sądu Administracyjnego (od ulicy Jasnej) wywieszony został okolicznościowy baner z okazji 100-lecia niepodległości Polski.