Archiwum aktualności

< powrót

 

Uroczystość wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego

W dniu 8 listopada 2018 r. prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego wziął udział w uroczystości wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego. Akt powołania z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego otrzymała pani Teresa Zyglewska, która orzekać będzie w Izbie Ogólnoadministracyjnej. Na stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego akt powołania otrzymali: pan Konrad Łukaszewicz, który orzekać będzie w Warszawie, a także pan Tomasz Wójcik, który orzekać będzie w Bydgoszczy. Ponadto na stanowisko asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie został powołany pan Paweł Dańczak.