Archiwum aktualności

< powrót

 

Wizyta delegacji Sądu Najwyższego Węgier

W dniach 11-12 lutego 2019 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę delegacja sędziów Sądu Najwyższego Węgier, pod przewodnictwem Prezesa tego Sądu dr. Pétera Daráka. Delegacja spotkała się również z kierownictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W trakcie spotkań omawiano strukturę, organizację i właściwość sądów administracyjnych w Polsce, długość postępowania sądowoadministracyjnego oraz dyskutowano na temat stosowania prawa europejskiego przez polskie sądy administracyjne. Przedstawiono także organizację sądownictwa na Węgrzech, ze szczególnym uwzględnieniem planowanej reformy, mającej na celu utworzenie odrębnego od sądów powszechnych sądownictwa administracyjnego.