e-Wokanda

"e-Wokanda" stanowi skrócony wykaz spraw sądowych.

Nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 ze zm.).

 

e-Wokanda Naczelnego Sądu Administracyjnego dostępna jest pod adresem:

www.nsa.gov.pl/ewokanda