Komunikaty Biura Orzecznictwa

< powrót

 

Komuniakt bieżący nr 3/19

Warszawa, dnia 7 marca 2019 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

Biuro Orzecznictwa

 

Komunikat bieżący nr 3/19                              Zagadnienie prawne przekazane NSA

                                                                                           (II FPS 1/19 )

 

 

            Czy w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2016 r. ogłoszenie upadłości podatnika po upływie terminu płatności podatku dochodowego od osób prawnych, a przed końcem roku kalendarzowego, w którym upływał termin płatności tego podatku, skutkowało przerwaniem biegu terminu przedawnienia na podstawie art. 70 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm).

 

 

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

 z dnia 26 lutego 2019 r., sygn. akt II FSK 3309/18.

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Pytania prawne i wnioski kierowane do TK
TK 2015
TK 2014
TK 2013
TK 2012
TK 2011
TK 2009
TK 2007
TK 2008
TK 2010