Komunikaty

< powrót

 

1 lutego 2016 r. NSA podjął uchwałę w sprawie dotyczącej kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych (sygn. akt II FPS 5/15)

W dniu 1 lutego 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości jednego ze składów orzekających podjął następującą uchwałę:

„W świetle art. 7 ust. 2 i art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 40 i art. 15 ust. 4g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych  (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) wypłacane pracownikom nagrody i premie z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w tym podatku w miesiącu ich wypłaty – sygnatura akt II FPS 5/15.