Komunikaty

< powrót

 

17 grudnia 2015 r. NSA podjął uchwałę w sprawie dotyczącej postępowania egzekucyjnego (sygn. akt II GPS 1/15)

W dniu 17 grudnia 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości jednego ze składów orzekających podjął następującą uchwałę:

„Do zlecenia urzędowi skarbowemu wykonania w trybie art. 195a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) postanowienia prokuratora o zabezpieczeniu na majątku, wydanego na podstawie art. 293 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.), konieczne jest wydanie przez prokuratora zarządzenia zabezpieczenia o jakim stanowi art. 155a § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1015) – sygnatura akt II GPS 1/15.

link do uchwały