Komunikaty

< powrót

 

17 grudnia 2015 r. odbędzie się posiedzenie poszerzonego składu NSA w sprawie dotyczącej zagadnienia prawnego związanego z postępowaniem egzekucyjnym

W dniu 17 grudnia 2015 r., o godzinie 11.00 w sali C, Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, powstałe przy rozpatrywaniu skargi kasacyjnej w konkretnej sprawie dotyczącej zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym.

 

„Czy do zlecenia urzędowi skarbowemu wykonania w trybie art. 195a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) postanowienia prokuratora o zabezpieczeniu na majątku wydanego na podstawie art. 293 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) konieczne jest wydanie przez prokuratora zarządzenia zabezpieczenia o jakim stanowi art. 155a § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1015)?” – sygn. akt       II GPS 1/15.

link do pytania: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6925941183