Komunikaty

< powrót

 

6 czerwca 2016 r. NSA podjął uchwałę dotyczącą przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W dniu 6 czerwca 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości jednego ze składów orzekających (sygn. akt II FSK 412/15) podjął następującą uchwałę:

„Odsetki za nieterminowe uiszczenie ceny za zbyte akcje powinny zostać zaliczone do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych” – sygn. akt II FPS 2/16.