Komunikaty

< powrót

 

Komunikat Rzecznika Prasowego NSA w sprawie przejścia sędziów NSA w stan spoczynku

Z uwagi na duże zainteresowanie przedstawicieli mediów tematem przejścia sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w stan spoczynku w związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 5 ze zm.) oraz pewnymi nieścisłościami z tym związanymi, które pojawiły się w niektórych publikacjach prasowych, uprzejmie informuję, że w związku z kolejną nowelizacją przepisów regulujących przejście w stan spoczynku sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, dokonaną ustawą z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2507) oświadczenia o przejściu w stan spoczynku złożyło 4 sędziów NSA orzekających w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz 7 sędziów NSA orzekających w wojewódzkich sądach administracyjnych. Ponadto 3 sędziów NSA (1 orzekający w NSA oraz 2 orzekających w wojewódzkich sądach administracyjnych), którzy otrzymali wcześniej od Prezydenta RP zawiadomienie o dacie przejścia w stan spoczynku w trybie art. 111 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym, złożyli oświadczenia mówiące o ich przejściu w stan spoczynku na dotychczasowych warunkach. Natomiast oświadczenia wyrażające wolę przejścia w stan spoczynku w trybie art. 111 § 2 ustawy o Sądzie Najwyższym złożyło 4 sędziów NSA. Sędziowie ci nie otrzymali wcześniej żadnego zawiadomienia o dacie przejścia w stan spoczynku. Kancelaria Prezydenta RP wyraziła stanowisko, iż art. 111 § 2 cyt. ustawy nie znajduje zastosowania do sędziów NSA. Podobny pogląd zaprezentowało również Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego w uchwale z dnia 1 października 2018 r. (link).

 

Sylwester Marciniak

Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej NSA