Komunikaty

< powrót

 

Komunikat Rzecznika Prasowego NSA z dnia 20 listopada 2015 r.

W związku z publikacjami dotyczącymi zarzutu przyjęcia przez byłego posła Jana Burego „700 tys. zł za załatwienie korzystnego orzeczenia przed Naczelnym Sądem Administracyjnym” wyjaśniam, że poza lakonicznymi doniesieniami prasowymi Naczelny Sąd Administracyjny nie posiada jakiejkolwiek wiedzy odnośnie do poruszanych kwestii. Ich wyjaśnienie należy do odpowiednich organów Państwa. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego będzie mógł podjąć stosowne kroki w tym zakresie po uzyskaniu konkretnych informacji w sprawie.

Rzecznik Prasowy Naczelnego Sądu Administracyjnego