Komunikaty

< powrót

 

Komunikat w sprawie wypowiedzi sędziego NSA w stanie spoczynku Ireny Kamińskiej

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wypowiedzi sędziego Ireny Kamińskiej na konferencji zorganizowanej w dniach 14-15 stycznia 2019 r. przez Fundację im. Stefana Batorego, Rzecznik Prasowy Naczelnego Sądu Administracyjnego informuje, że na podstawie art. 49 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2107) w związku z art. 76 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 5 ze zm.) Rzecznik Dyscyplinarny Naczelnego Sądu Administracyjnego, na żądanie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, podejmuje czynności zmierzające do wyjaśnienia, czy ta wypowiedź, stanowi podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

Jednocześnie informujemy, że Pani sędzia NSA Irena Kamińska na swój wniosek, po ukończeniu 65 roku życia, przeszła z dniem 19 stycznia 2018 r. w stan spoczynku.

 

sędzia NSA Sylwester Marciniak

Rzecznik Prasowy Naczelnego Sądu Administracyjnego