Komunikaty

< powrót

 

NSA oddalił skargi kasacyjne w sprawach dot. postanowień Prezydenta RP o odmowie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (sygn. akt I OSK 857/17, I OSK 858/17)

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniami z dnia 7 grudnia 2017 r. (sygn. akt I OSK 857/17 oraz I OSK 858/17) oddalił skargi kasacyjne od postanowień Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2016 r. (sygn. akt II SA/Wa 1652/16) oraz z dnia 30 grudnia 2016 r. (sygn. akt II SA/Wa 1675/16), którymi odrzucono skargi na postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko sądu pierwszej instancji, który stwierdził, że zaskarżone postanowienia Prezydenta RP nie podlegają kontroli sądów administracyjnych.

Szczegółowe motywy rozstrzygnięć zostały przedstawione w ich pisemnych uzasadnieniach.

 

postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 grudnia 2017 r. sygn. akt I OSK 857/17 – link

postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 grudnia 2017 r. sygn. akt I OSK 858/17 – link