Komunikaty

< powrót

 

Posiedzenie siedmiu sędziów NSA w sprawie zagadnienia prawnego dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych

W dniu 1 lutego 2016 r. o godzinie 12.00 w sali G Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, powstałe przy rozpatrywaniu skargi kasacyjnej w sprawie oznaczonej sygnaturą akt II FSK 3069/13

„czy w świetle art. 7 ust. 2 i art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 40 i art. 15 ust. 4g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zm.) przekazane pracownikom wypłaty (bez składki ZUS płaconej przez pracodawcę) z podziału wyniku finansowego netto (dochodu po opodatkowaniu) w miesiącu ich wypłaty stanowi koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych ?”

 

Pytanie zostało zarejestrowane pod sygnaturą akt II FPS 5/15 (link do postanowienia NSA)