Komunikaty

< powrót

 

Postanowienie NSA z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wstrzymania wykonania decyzji GIOŚ o wstrzymaniu użytkowania instalacji do przetwarzania odpadów

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie oznaczonej sygnaturą akt II OZ 174/17 oddalił zażalenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz lokalnego Stowarzyszenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2016 r. (sygn. akt IV SA/Wa 2971/16), którym wstrzymano wykonanie decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wstrzymującej użytkowanie instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. zlokalizowanej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów "Kampinoska OUZ 1" i eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego.

Postanowienie sądu administracyjnego o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji jest tzw. środkiem ochrony tymczasowej. W ramach postępowania o wstrzymanie wykonania decyzji sąd administracyjny nie bada legalności zaskarżonej decyzji. Kwestia zasadności skargi na wspomnianą decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska będzie dopiero przedmiotem oceny Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 

link do postanowienia NSA