Komunikaty

< powrót

 

Pytanie do składu 7 sędziów NSA dotyczące opodatkowania podatkiem VAT komorników sądowych

Postanowieniem z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I FSK 1801/16 Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów NSA wyłaniające się na tle rozpoznawanej sprawy następujące zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości:

„Czy do komornika sądowego, w świetle jego statusu wynikającego z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r. poz. 790 ze zm.), ma zastosowanie art. 15 ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), czy art. 15 ust. 6 tej ustawy?"

Do czasu wyjaśnienia powyższego zagadnienia prawnego rozpatrzenie sprawy zostało odroczone.

 

link do postanowienia NSA