Komunikaty

< powrót

 

Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie wysokości akcyzy od piw smakowych (sygn. akt I GSK 588/15)

W dniu 19 października 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I GSK 588/15 skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej następujące pytanie prejudycjalne:

„Czy w świetle art. 3 ust. 1 oraz celów dyrektywy Rady Unii Europejskiej 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (Dz.Urz.UE.L.1992.316.21, ze zm.), przy ustalaniu podstawy opodatkowania piw smakowych według skali Plato należy wziąć pod uwagę zawartość ekstraktu rzeczywistego gotowego produktu z uwzględnieniem ekstraktu pochodzącego z dodanych, po zakończeniu fermentacji, substancji smakowych, czy też z ich pominięciem”.

Postępowanie sądowe w sprawie zostało zawieszone do czasu rozstrzygnięcia przedstawionego wyżej pytania prejudycjalnego.

 

link do postanowienia NSA