Komunikaty

< powrót

 

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 3 lipca 2017 r. (sygn. akt I OPS 1/17) o kosztach postępowania sądowoadministracyjnego

W dniu 3 lipca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu wniosku Prokuratora Generalnego podjął następującą uchwałę.

„Prokurator, który działając na prawach strony na podstawie art. 8 § 1 p.p.s.a., zainicjował postępowanie sądowoadministracyjne lub zgłosił w nim udział w interesie ogólnym - w celu ochrony praworządności, nie może zostać obciążony kosztami postępowania sądowoadministracyjnego” – sygn. akt I OPS 1/17

 

uchwała NSA z dnia 3 lipca 2017 r. sygn. akt I OPS 1/17