Komunikaty

< powrót

 

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie podatku VAT

W dniu 16 listopada 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę o następującej treści:

Przekazanie nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów w celu ich umorzenia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) sygn. akt I FPS 6/15.

link do uchwały: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4950234C49