Komunikaty

< powrót

 

Uchwały składu siedmiu sędziów NSA z dnia 30 stycznia 2017 r. (sygn. akt I FPS 5/16 oraz I FPS 6/16)

W dniu 30 stycznia 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podjął następujące uchwały.

„W sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług rozwiązanie spółki cywilnej po wniesieniu odwołania powoduje konieczność umorzenia postępowania odwoławczego na podstawie art. 233 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)”.

uchwała NSA z dnia 30 stycznia 2017 r., sygn. akt I FPS 5/16


„Organ podatkowy ma obowiązek na podstawie art. 115 § 1- 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), prowadzić postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego rozwiązanej spółki cywilnej oraz orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej byłych wspólników tej spółki za jej zaległości podatkowe z udziałem wszystkich osób będących w danym okresie wspólnikami spółki cywilnej”.

uchwała NSA z dnia 30 stycznia 2017 r., sygn. akt I FPS 6/16


W sprawie oznaczonej sygnaturą I FPS 4/16 Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 187 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016, poz. 718 ze zm.) przejął sprawę do rozpoznania. Sprawa będzie dalej prowadzona pod sygnaturą akt I FSK 294/15.