Komunikaty

< powrót

 

Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 września 2018 r.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wyraża głęboki szacunek wszystkim naszym Koleżankom i Kolegom — Sędziom Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sędziom Sądu Najwyższego, którzy zmuszeni zostali do przedwczesnego przerwania czynnej służby sędziowskiej. Uważamy, że Państwa wiedza, doświadczenie i dojrzałość życiowa znakomicie służyły i nadal mogą służyć dobru wymiaru sprawiedliwości, a tym samym Rzeczypospolitej Polskiej i jej Obywatelom. Jesteście wzorem i autorytetem dla młodszych koleżanek i kolegów. Przedwczesne przerwanie Waszej czynnej służby to ogromna strata dla polskiego sądownictwa.


Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego apeluje do przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej o zaniechanie wypowiedzi bezpodstawnie przypisujących sędziom zachowania niegodne obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. Takie wypowiedzi godzą w realizację konstytucyjnego prawa do sądu, podważając zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. Uważamy, że obowiązkiem organu, który na mocy Konstytucji RP ma stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, jest zajęcie stanowiska w tej sprawie na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa.