Komunikaty

< powrót

 

W dniu 6 marca 2017 r. NSA podjął uchwały dotyczące statusu komornika w podatku VAT oraz upoważnienia do działania w imieniu Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej

W dniu 6 marca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podjął uchwały w sprawach oznaczonych sygnaturami akt I FPS 7/16 oraz I FPS 8/16.

Uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 6 marca 2017 r. sygn. akt I FPS 8/16

Do komornika sądowego, którego status wynika z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r. poz. 790 ze zm.), ma zastosowanie art. 15 ust. 1 w zw. z ust. 2, a nie ma zastosowania art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).


Uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 6 marca 2017 r. sygn. akt I FPS 7/16

W stanie prawnym obowiązującym od dnia 30 lipca 2010 r. do dnia 28 lutego 2017 r. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej mógł, na podstawie art. 10 ust. 3 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 720 i 1165), udzielić Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów upoważnienia do wyznaczania dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania kontrolnego, także poza właściwością miejscową dyrektora urzędu kontroli skarbowej, stosownie do art. 10 ust. 2 pkt 11 tej ustawy.