Komunikaty

< powrót

 

Wyrok TSUE z dnia 7 marca 2017 r. (C 390-15) w sprawie wyłączenia publikacji cyfrowych dostarczanych drogą elektroniczną ze stosowania obniżonej stawki VAT

W dniu 7 marca 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok na skutek pytania prejudycjalnego Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie wyłączenia publikacji cyfrowych dostarczanych drogą elektroniczną ze stosowania obniżonej stawki VAT. Trybunał stwierdził, że zasada równego traktowania nie sprzeciwia się temu, aby książki, dzienniki i periodyki cyfrowe dostarczane drogą elektroniczną były wyłączone ze stosowania obniżonej stawki VAT.

 

Wyrok w sprawie C -390/15 Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) – link

Komunikat prasowy TSUE – link