Oferty pracy

Aktualnie brak ofert pracy.

 Osoby zainteresowane w przyszłości pracą w Naczelnym Sądzie Administracyjnym mogą składać swoją aplikację na adres aplikacje@nsa.gov.pl. Do oferty należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Naczelny Sąd Administracyjny ( ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, 00-011 Warszawa ), w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z ustawą  z dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 )”.