Oferty pracy

Aktualnie brak ofert pracy.

Osoby zainteresowane w przyszłości pracą w Naczelnym Sądzie Administracyjnym mogą składać swoją aplikację na adres aplikacje@nsa.gov.pl. Do oferty należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz podpisaną klauzulę informacyjną (pliki do pobrania poniżej):

Klauzula informacyjna

Klauzula zgody na przetwarzanie danych w celu rekrutacji

Jednoczesnie informujemy, że przesłane do NSA aplikacje bez załączonych i podpisanych klauzul nie będę przyjmowane i przetwarzane.