WSA w Białymstoku

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok
http://bip.bialystok.wsa.gov.pl

 

Wydział Informacji Sądowej
Przewodniczący Wydziału - Rzecznik prasowy
Sędzia WSA Andrzej Melezini
e-mail: rzecznikprasowy@bialystok.wsa.gov.pl

Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Trzeciak
tel. 85 678 40 69
fax 85 678 40 38
e-mail: etrzeciak@bialystok.wsa.gov.pl


Informacja o właściwości sądu oraz sprawach w toku
Beata Maciuszko
tel. 85 678 40 39
fax. 85 678 40 38
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl

Wnioski dot. działalności sądu

tel. 85 678 40 39 lub
tel. 85 678 40 69
fax 85 678 40 38
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl


Prezes WSA
Sędzia WSA Wojciech Stachurski
Sekretariat
Jadwiga Maciejewska
tel. 85 678 40 00
fax 85 678 40 01
e-mail: prezeswsa@bialystok.wsa.gov.pl

 

Wiceprezes WSA

Sędzia NSA Elżbieta Trykoszko


p.o. Dyrektora Sądu
Małgorzata Anna Wenclik
tel. 85 678 40 66
fax 85 678 40 01
e-mail: mwenclik@bialystok.wsa.gov.pl

 


I Wydział Orzeczniczy
Przewodniczący Wydziału
Sędzia WSA Wojciech Stachurski
Kierownik Sekretariatu
Maria Sienkiewicz- Stachjuk
tel. 85 678 40 16
fax 85 678 40 77
Właściwość spraw o symbolach: 602, 604, 611, 622, 630, 637, 653, 655
oraz: 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 657, 658 i 659 jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych ww. symbolami

II Wydział Orzeczniczy
Przewodniczący Wydziału
Sędzia NSA Elżbieta Trykoszko
Kierownik Sekretariatu
Magdalena Huszcza
tel. 85 678 40 10
fax 85 678 40 75
Właściwość spraw o symbolach: 601, 603, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618 ,619, 621, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 654
oraz: 638, 639, 640, 641, 642, 644, 656, 657, 558 i 659 jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych ww. symbolami


Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych oraz Administracyjno-Gospodarczy
Kierownik Oddziału
Małgorzata Jakóbczak
tel. 85 678 40 30
fax 85 678 40 30

Oddział Finansowo-Budżetowy
Kierownik Oddziału
Iwona Ostaszewska
tel. 85 678 40 42
fax 85 678 40 44