Wydarzenia, wizyty, konferencje

< powrót

 

2018-03-20

Konferencja naukowa „Stosowanie prawa europejskiego w orzecznictwie sądowym” w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

W dniu 19 marca 2018 r. w Sali Zgromadzeń Naczelnego Sądu Administracyjnego odbyła się konferencja naukowa „Stosowanie prawa europejskiego w orzecznictwie sądowym” zorganizowana przez Naczelny Sąd Administracyjny, z udziałem gości zagranicznych: Prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej prof. Koena Lenaertsa, Rzecznika Generalnego TSUE prof. UŚ dr hab. Macieja Szpunara oraz prof. UJ dr hab. Niny Półtorak – sędziego Sądu Unii Europejskiej oraz Prezesa NSA prof. dr hab. Marka Zirka-Sadowskiego i Wiceprezesa NSA prof. UŁ dr hab. Jacka Chlebnego.

Była to już szósta z cyklu konferencji asystentów sędziów i pracowników służb prawnych Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego, zainicjowanych w 2012 roku.

W spotkaniu udział wzięło ponad 120 uczestników, w tym sędziowie NSA, sędziowie sądów administracyjnych, asesorzy, referendarze i asystenci sędziów reprezentujący wojewódzkie sądy administracyjne, asystenci sędziów Izb NSA i Izb Sądu Najwyższego oraz członkowie i specjaliści Biura Studiów i Analiz SN, Biura Orzecznictwa NSA oraz Biura Służby Prawnej TK.

Obrady konferencji otworzył i gości powitał Prezes NSA prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski.

Wykład inauguracyjny, wprowadzający w tematykę konferencji pt. „The Court of Justice and national courts: a dialogue based on mutual trust and judicial independence” („Trybunał Sprawiedliwości: dialog oparty na wzajemnym zaufaniu i niezawisłości sędziowskiej”) wygłosił Prezes TSUE prof. Koen Lenaerts – profesor prawa europejskiego flamandzkiego Katolickiego Uniwersytetu w Lowanium.

W ramach trzech kolejnych paneli poświęconych europejskiemu dialogowi międzysądowemu, standardom prawa unijnego i międzynarodowego oraz europeizacji materialnego prawa publicznego, zaprezentowano zagadnienia dotyczące: wpływu orzeczeń TSUE na stosowanie prawa przez Sąd Najwyższy jako sąd unijny; standardów orzeczniczych ETPC i TSUE wobec współczesnych wyzwań emigracyjnych; wyboru siedziby spółki kapitałowej wobec krajowych wymagań rejestrowych; rozsądnego terminu rozpoznania sprawy w świetle standardu Rady Europy w praktyce sądowoadministracyjnej; doręczania pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym w obrocie zagranicznym w świetle zasad prawa UE; standardów międzynarodowych prawa do informacji publicznej; realizacji uprawnień wynikających wprost z prawa unijnego; decyzji wykonawczych rady UE w dziedzinie wspólnego systemu VAT oraz pojęcia „jednego przedsiębiorstwa” w dziedzinie pomocy de minimis w sektorze rolnym.

Podsumowania konferencji dokonała sędzia Sądu Unii Europejskiej – prof. UJ dr hab. Nina Półtorak.

 

Wykład inauguracyjny Prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (PL)

Wykład inauguracyjny Prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (EN)