Wydarzenia, wizyty, konferencje

< powrót

 

2017-12-05

Konferencja „W 95. rocznicę utworzenia Najwyższego Trybunału Administracyjnego”

 

W dniu 4 grudnia 2017 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego odbyła się uroczysta konferencja „W 95. rocznicę utworzenia Najwyższego Trybunału Administracyjnego”.

Konferencję otworzył prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. W krótkim referacie przybliżył uczestnikom konferencji historię Najwyższego Trybunału Administracyjnego, a także jego pozycję ustrojową. Zwrócił również uwagę na znaczenie Trybunału dla współczesnego sądownictwa administracyjnego w Polsce. Zagadnienia te znalazły rozwinięcie w wystąpieniach wybitnych przedstawicieli nauki.

W konferencji wzięli udział: Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, Prezes i Wiceprezes Prokuratorii Generalnej RP, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, a także Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich i Dyrektor Archwum Akt Nowych. Spośród zaproszonych gości wymienić należy również byłych prezesów (prof. dr hab. Adam Zieliński, prof. dr hab. Janusz Trzciński oraz prof. dr hab. Roman Hauser) i wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak też obecnych i byłych prezesów wojewódzkich sądów administracyjnych.

 

Najwyższy Trybunał Administracyjny (1922-1939). Rozważania z dziejów sądownictwa administracyjnego w Polsce.

program konferencji

list okolicznościowy prof. dr hab. Jerzego Pisulińskiego - Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego