Wydarzenia, wizyty, konferencje

< powrót

 

2018-03-23

Uroczystość wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego

W dniu 22 marca 2018 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski wziął udział w uroczystości wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego. Akt powołania z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego otrzymali: pani Tamara Dziełakowska oraz pan Marian Wolanin, którzy orzekać będą w Izbie Ogólnoadministracyjnej, a także pani Dorota Dąbek, która orzekać będzie w Izbie Gospodarczej. Na stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego akt powołania otrzymali natomiast: pani Dorota Dziedzic-Chojnacka, pani Ewa Fiedorowicz, pani Monika Kramek, pan Wojciech Sawczuk, pani Monika Świercz, pani Anna Zaorska, którzy orzekać będą w Warszawie, a także pani Agnieszka Grosińska, która orzekać będzie w Łodzi, i pani Joanna Janiszewska-Ziołek, która orzekać będzie w Bydgoszczy. Ponadto na stanowisko asesora sądowego w wojewódzkim sądzie administracyjnym została powołana pani Małgorzata Kowalska, która orzekać będzie w Łodzi, pani Elżbieta Lemańska, która orzekać będzie w Białymstoku, a także pani Katarzyna Witkowicz-Grochowska, która orzekać będzie w Poznaniu.
 

 

fot. Grzegorz Jakubowski, Kancelaria Prezydenta RP