Wydarzenia, wizyty, konferencje

< powrót

 

2017-09-14

Wizyta delegacji Naczelnego Sądu Administracyjnego w Federalnym Sądzie Administracyjnym Niemiec

W dniach 6-8 września 2017 r. delegacja Naczelnego Sądu Administracyjnego przebywała z wizytą w Federalnym Sądzie Administracyjnym Republiki Federalnej Niemiec. Spotkanie odbyło się w ramach współpracy, jaką Naczelny Sąd Administracyjny nawiązał z Federalnym Sądem Administracyjnym w celu wzmocnienia wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie wykładni i stosowania prawa administracyjnego przez polskie i niemieckie sądy administracyjne. W skład delegacji, której przewodniczył Prezes NSA prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, wchodzili Wiceprezesi NSA Maria Wiśniewska i prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, a także sędziowie i pracownicy NSA. W trakcie pobytu delegacja wzięła udział w seminariach roboczych na temat: „Sądownictwo administracyjne a podział władz”, „Przedsięwzięcia o znacznym rozmiarze/ infrastrukturalne jako przedmiot postępowania przed sądem administracyjnym” oraz „Sąd najwyższy jako sąd odwoławczy”.

 

fot. Federalny Sąd Administracyjny Republiki Federalnej Niemiec