Wydarzenia, wizyty, konferencje

< powrót

 

2017-10-23

Wizyta specjalnego sprawozdawcy ONZ do spraw niezależności sędziów i prawników

W dniu 23 października 2017 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, prof. Marek Zirk-Sadowski przyjął w siedzibie NSA specjalnego sprawozdawcę Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw niezależności sędziów i prawników Diego Garcia-Sayána – byłego ministra sprawiedliwości i ministra spraw zagranicznych Peru, byłego sędziego Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka.

Przedmiotem rozmów była kwestia kryzysu konstytucyjnego wokół pozycji Trybunału Konstytucyjnego, aktualny stan polskiego ustawodawstwa dotyczącego TK i sądów oraz jego zgodność ze standardami prawnomiędzynarodowymi.

W spotkaniu wziął udział również prof. Jacek Chlebny – Wiceprezes NSA, Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej oraz Stefano Sensi – pracownik Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka.