Wydarzenia, wizyty, konferencje

< powrót

 

2017-12-20

Wizyta studentów ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

W dniu 12 grudnia 2017 r. w ramach zajęć z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego wizytę złożyła grupa studentów ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Grupie towarzyszył dr hab. prof. SGH Aleksander Werner.

Ze strony NSA w spotkaniu wzięli udział: sędzia WSA dr hab. prof. SGH Dominik Gajewski - Kierownik Zespołu Analiz Ekonomicznych w Biurze Orzecznictwa NSA, dr Tomasz Grzybowski - główny specjalista-asystent w Wydziale Organizacyjno-Prawnym NSA, Robert Borek – główny specjalista w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym NSA oraz dr Marta Sarnowiec-Cisłak – główny specjalista w Zespole Współpracy Krajowej i Międzynarodowej w Kancelarii Prezesa NSA.

Goście uczestniczyli w rozprawach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym a ponadto zwiedzili gmach sądu, poznając historię budynków sądowych oraz podstawowe zasady funkcjonowania sądownictwa administracyjnego.