Archiwum aktualności

< powrót

 

Konferencja Izby Ogólnoadministracyjnej NSA na temat dostępu do informacji publicznej

W dniu 21 października 2019 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym odbyła się konferencja sędziów Izby Ogólnoadministracyjnej NSA oraz przedstawicieli wojewódzkich sądów administracyjnych, dotycząca dostępu do informacji publicznej. Spotkanie zainaugurował Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA - Jacek Chlebny. W referatach zaprezentowanych na konferencji poruszono m.in. kwestie dotyczące relacji prawa do informacji publicznej i prawa do prywatności, zasady jawności i jej zagrożeń oraz dostępu do informacji publicznej w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Ponadto omówiono bieżące zagadnienia orzecznicze wynikające ze stosowania przepisów o dostępie do informacji publicznej.