Archiwum aktualności

< powrót

 

Konferencja naukowa „Asystent sędziego sądu administracyjnego – zagadnienia prawnoporównawcze i praktyczne”

Wystąpienie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marka Zirk-Sadowskiego na konferencji naukowej „Asystent sędziego sądu administracyjnego – zagadnienia prawnoporównawcze i praktyczne”

W dniach 21-22 października odbyła się w Warszawie konferencja naukowa asystentów sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zatytułowana „Asystent sędziego sądu administracyjnego – zagadnienia prawnoporównawcze i praktyczne”, zorganizowana przez Biuro Orzecznictwa NSA.

Konferencję otworzył Prezes NSA, prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, podkreślając, że jest to pierwsza w historii sądownictwa administracyjnego konferencja naukowa dotycząca roli i pracy asystentów sędziego.

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Marek Safjan, sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którego wystąpienie poświęcone było kwestiom stosowania prawa europejskiego przez sędziego krajowego, w szczególności w kontekście zasad efektywności prawa UE oraz autonomii proceduralnej państw członkowskich. Kolejny wykład został wygłoszony przez prof. UJ dr hab. Ninę Półtorak, której wystąpienie dotyczyło postępowania przed sądami Unii Europejskiej i roli referendarzy sądowych.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był zagadnieniom prawnoporównawczym. Poza asystentami sędziego NSA wystąpienia wygłosili asystenci sędziego z Najwyższych Sądów Administracyjnych Republiki Czech i Litwy a także z Federalnego Sądu Administracyjnego Niemiec. Wystąpienia prelegentów dotyczyły pozycji ustrojowej i roli asystenta w sądzie administracyjnym, metodyki pracy w sądzie administracyjnym a także perspektyw rozwoju zawodowego asystenta sędziego w każdym z tych krajów.

Podczas drugiego dnia konferencji obrady odbywały się w trzech grupach – odpowiadających Izbom Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zagadnienia prezentowane w trakcie tego dnia obrad były niezwykle różnorodne i związane z bieżącymi problemami orzeczniczymi, z którymi stykają się asystenci sędziego w swojej praktyce. Tematyka drugiego dnia konferencji dotyczyła zarówno instytucji nowych w polskim porządku prawnym, zagadnień prawa konstytucyjnego, jak i prawa europejskiego.

fot. Anna Tomaka-Magdoń NSA

 

Wykładowcy podczas konferencji naukowej „Asystent sędziego sądu administracyjnego – zagadnienia prawnoporównawcze i praktyczne”

Wystąpienie Dyrektora Biura Orzecznictwa NSA prof. dr hab. Romana Hausera podczas konferencji naukowej „Asystent sędziego sądu administracyjnego – zagadnienia prawnoporównawcze i praktyczne”