Archiwum aktualności

< powrót

 

Polsko-francuskie seminarium sędziów administracyjnych

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, Prezes Izby Gospodarczej NSA Janusz Drachal, Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA prof. dr hab. Jacek Chlebny, Dyrektor Biura Orzecznictwa NSA prof. dr hab. Roman Hauser oraz Wiceprezes WSA w Krakowie dr Anna Dumas wraz z delegacją Rady Stanu Francji

W dniach 29-30 września, na zaproszenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, prof. dr hab. Marka Zirk-Sadowskiego, przebywała w Warszawie delegacja Rady Stanu Francji, pod przewodnictwem radczyni Rady Stanu Martine de Boisdeffre, Przewodniczącej Sekcji Studiów i Analiz.

W ramach wizyty w siedzibie NSA odbyło się seminarium dotyczące sposobów zapewniania jednolitości orzecznictwa sądów administracyjnych w Polsce i we Francji, procesu powoływania i statusu sędziów sądów administracyjnych oraz orzekania przez sędziego administracyjnego na podstawie dokumentów niejawnych z mocy prawa. Referaty w ramach seminarium wygłosili członkowie Rady Stanu Francji: pani Sophie Caroline de Margerie, pani Béatrice Bourgeois oraz pan Yves Gounin a także sędziowie NSA: dr hab. prof. UŁ Jacek Chlebny, Wiceprezes NSA, Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA, sędzia Janusz Drachal, Wiceprezes NSA, Prezes Izby Gospodarczej NSA oraz dr Anna Dumas, Wiceprezes WSA w Krakowie.

Przewodniczący obu delegacji podkreślili wagę bilateralnych kontaktów między Naczelnym Sądem Administracyjnym i Radą Stanu Francji oraz uzgodnili formy kontynuowania współpracy polskich i francuskich sędziów w ramach wzajemnych staży oraz kolejnych seminariów i spotkań roboczych organizowanych regularnie i naprzemiennie w Polsce i we Francji.

 

Uczestnicy seminarium dotyczącego sposobów zapewniania jednolitości orzecznictwa sądów administracyjnych w Polsce i we Francji