Archiwum aktualności

< powrót

 

Polsko-niemieckie spotkanie robocze sędziów administracyjnych

Uczestnicy trzeciego polsko-niemieckiego spotkania roboczego sędziów administracyjnych

W dniach 17-18 września w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu odbyło się 3. polsko-niemieckie spotkanie robocze sędziów administracyjnych w ramach współpracy między Naczelnym Sądem Administracyjnym a Federalnym Sądem Administracyjnym. Celem spotkania zorganizowanego przez NSA w ścisłej współpracy z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu było wzmocnienie wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie wykładni  i stosowania prawa administracyjnego przez polskie i niemieckie sądy administracyjne.

W spotkaniu wzięła udział delegacja Federalnego Sądu Administracyjnego w składzie: Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Rennert – Prezes, Prof. Dr. Andreas Korbmacher – Wiceprezes, sędziowie: Dr. Markus Kenntner i Dr. Stefan Langer oraz prezesi Wyższych Sądów Administracyjnych Berlina-Brandenburgii (sędzia Joachim Buchheister), Dolnej Saksonii (Dr. Thomas Smollich), Saksonii (sędzia Erich Künzler) oraz Turyngii (Dr. Klaus Hinkel).

Z kolei polskie sądownictwo administracyjne reprezentowali Prezes NSA prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski i Wiceprezes NSA prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny oraz sędziowie NSA i WSA, w tym Prezes i Wiceprezes WSA w Poznaniu oraz Prezesi WSA w Gliwicach, Krakowie i Warszawie.

Tematyka tegorocznego spotkania dotyczyła zakresu i granic niezawisłości sędziowskiej, najnowszego orzecznictwa polskich i niemieckich sądów administracyjnych z zakresu prawa ochrony środowiska oraz informatyzacji postępowania sądowoadministracyjnego w obu krajach.