Komunikaty Biura Orzecznictwa

< powrót

 

Komunikat bieżący nr 12/22

 

Warszawa, dnia 4 maja 2022 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

Biuro Orzecznictwa

 

Komunikat bieżący nr 12/22                           

 

            1. Użyty w art. 138e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) zwrot "we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego" należy rozumieć w ten sposób, że odwołuje się on do wynikającego ze stosunku podstawowego materialnego zakresu pełnomocnictwa szczególnego, co oznacza, że może ono obejmować każdą sprawę należącą do właściwości organu podatkowego, do której stosuje się przepisy tej ustawy.

            2. Jednakże, do wywołania skutku procesowego konieczne jest złożenie pełnomocnictwa szczególnego do akt sprawy w konkretnym postępowaniu prowadzonym przed organem podatkowym, stosownie do art. 138e § 3 Ordynacji podatkowej.

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

z dnia  25 kwietnia 2022 r., sygn. akt II FPS 1/22.

 

Pytanie prawne przekazano w Kb. nr 3/22.

 

 

 

2022
 • Kb nr 12/22 Ordynacja podatkowa, uchwała 22,016 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 11/22 - Postęp. egzek. w administracji, wniosek o podjęcie uchwały 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 10/22 - Świadczenie pielęgnacyjne, wniosek RPO 24,576 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 9/22 Ordynacja podatkowa, pytanie prejudycjalne 22,528 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 8/22 Postępowanie sądowoadministracyjne, uchwała 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 7/22 Ordynacja podatkowa, uchwała 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 6/22 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 22,528 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 5/22 Podatek od czynności cywilnoprawnych, uchwała 24,064 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 4/22 Gospodarka nieruchomościami, wniosek o podjęcie uchwały 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 3/22 Ordynacja podatkowa, wniosek o podjęcie uchwały 21,504 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 2/22 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 26,112 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 1/22 Postępowanie administracyjne, wniosek RPO 24,064 KB plik doc Pobierz
2021
 • Kb nr 27/21 Postępowanie sądowoadministracyjne, uchwała 24,064 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 26/21 Ordynacja podatkowa, wniosek o podjęcie uchwały 24,064 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 25/21 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 24,576 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 24/21 Pomoc państwa w wychowywaniu, odmowa podjęcia uchwały 24,576 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 23/21 Pomoc społeczna, uchwała 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 22/21 Podatek PIT, wniosek o podjęcie uchwały 26,624 KB plik doc Pobierz
 • Kb Nr 21/21 Postępowanie sądowoadm., wniosek o podjęcie uchwały 23,04 KB plik doc Pobierz
 • kb nr 20/21 Podatek od czynności cywilnoprawnych, wniosek o podjęcie uchwały 23,04 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 19/21 Prawo budowlane, uchwała 24,064 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 18/21 Podatek akcyzowy, wniosek o podjęcie uchwały 24,064 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 17/21 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 23,552 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 16/21 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wniosek RPD 24,064 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 15/21 Pomoc społeczna, wniosek Prokuratora Generalnego 23,552 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 14/21 Podatek od towarów i usług, pytanie prejudycjalne 24,576 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 13/21 Postępowanie sądowoadministracyjne, wniosek o podjęcie uchwały 24,576 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 12/21 Prawo budowlane, wniosek o podjęcie uchwały 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 11/21 Podatek akcyzowy, pytanie prejudycjalne 24,064 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 10/21 Podatek PIT, uchwała 22,016 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 9/21 Podatek PIT, uchwała 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 8/21 Postępowanie sądowoadministracyjne, uchwała 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 7/21 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 26,624 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 6/21 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 26,624 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 5/21 Podatek PIT, wniosek o podjęcie uchwały 22,016 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 4/21 - Postępowanie sądowoadministracyjne, wniosek Rzecznika MiSP 26,112 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 3/21 Wywłaszczanie nieruchomości, uchwała 22,528 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 2/21 Podatek PIT, wniosek Rzecznika MiSP 27,136 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 1/21 Służby mundurowe, pytanie do TK 26,624 KB plik doc Pobierz
2020
 • Kb nr 23/20 - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, pytanie do TK 26,112 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 22/20 - Karta praw podstawowych UE, pytanie prejudycjalne 24,064 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 21/20 Podatek od towarów i usług, wniosek o podjęcie uchwały 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 20/19 Prawo budowlane, wyrok 20,48 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 19/20 Samorząd terytorialny, uchwała 20,992 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 18/20 - Ochrona środowiska, uchwała 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 17/20 -Ordynacja podatkowa, wniosek 21,504 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 16/20 - Podatek VAT, uchwała 26,112 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 15/20 TFUE, pytanie prejudycjalne 23,552 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 14/20 - Podatek VAT, uchwała 22,016 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 13/20 - Wywłaszczanie nieruchomości, wniosek Prezesa NSA 26,624 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 12/20 - Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 27,136 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 11/20 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 22,528 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 10/20 Postępowanie sądowoadministracyjne, uchwała 21,504 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 9/20 Ochrona środowiska, wniosek Prezesa NSA 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 8/20 Podatki i opłaty lokalne, wniosek o podjęcie uchwały 22,016 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 7/20 Płatności rolnośrodowiskowe, pytanie prejudycjalne 27,136 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 6/20 Podatek VAT, wniosek o podjęcie uchwały 27,136 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 5/20 - Podatek VAT, wniosek o podjęcie uchwały 26,624 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 4/20 - Organizacja społ. w postępowaniu adm. uchwała 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 3/20 Podatek PIT, uchwała 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 2/20 Ordynacja podatkowa, odmowa podjęcia uchwały 20,992 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 1/20 Prawo o aktach stanu cywilnego, uchwała 20,992 KB plik doc Pobierz
2019
 • Kb nr 31/19 - Podatki i opłaty lokalne, uchwała 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 30/19 Podatek PIT, wniosek PG 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 29/19 Podatek VAT, pytanie prejudycjalne 23,04 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 28/19 układ Schengen, pytanie prejudycjalne 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 27/19 Ordynacja podatkowa, wyrok 23,552 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 26/19 Podatek VAT, pytanie prejudycjalne 23,04 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 25/19 Samorząd terytorialny, wniosek o podjęcie uchwały 27,136 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 24/19 Podatek VAT, pytanie prejudycjalne 21,504 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 23/19 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 27,136 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 22/19 Postępowanie administracyjne, wniosek o podjęcie uchwały 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 21/19 Ordynacja podatkowa, wniosek Rzecznika MiSP 22,016 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 20/19 Prawo budowlane, wniosek o podjęcie uchwały 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 19/19 Podatki i opłaty lokalne, wniosek Prezesa NSA 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 18/19 Organizacja społ. w postępowaniu adm., wniosek PG 22,016 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 17/19 Postępowanie sądowoadmin., wniosek o podjęcie uchwały 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 16/19 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 28,16 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 15/19 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 27,136 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 14/19 Zatrzymanie prawa jazdy, kierujący pojazdami, uchwała 22,528 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 13/19 Podatek od towarów i usług, wniosek o podjęcie uchwały 24,576 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 12/19 Przepisy wprowadzające ustawę o KAS, uchwała 24,064 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 11/19 Planowanie i zagospodarowanie przest., pytanie do TK 22,528 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 10/19 Ordynacja podatkowa, uchwała 24,064 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 9/19 Prawo o aktach stanu cywilnego, wniosek o podjęcie uchwały 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 8/19 Przepisy wprowadzające ustawę o KAS, wniosek Prezesa NSA 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 7/19 Prawo pocztowe, wniosek o podjęcie uchwały 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 6/19 Podatek PIT, wniosek o podjęcie uchwały 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 5/19 zarząd nieruchomością, odmowa podjęcia uchwały 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 4/19 Ordynacja podatkowa, uchwała 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 3/19 Ordynacja podatkowa, wniosek o podjęcie uchwały 24,064 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 2/19 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 1/19 Zatrzymanie prawa jazdy, kierujący pojazdami, wniosek RPO 25,6 KB plik doc Pobierz
2018
 • Kb nr 29/18 Ordynacja podatkowa, wniosek o podjęcie uchwały 24,576 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 28/18 Prawo budowlane, wyrok NSA 23,552 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 27/18 Gospodarka nieruchomościami, uchwała 24,064 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 26/18 Traktat o Unii Europejskiej, pytane prejudycjalne 35,84 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 25/18 VAT, gmina, wyrok 20,48 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 24/18 Podatki i opłaty lokalne, uchwała 24,064 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 23/18 Postępowanie administracyjne, uchwała 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 22/18 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 21/18 Podatek od wartości dodanej, VAT, pytanie prejudycjalne 24,576 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 20/18 Ordynacja podatkowa, uchwała 26,112 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 19/18 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 18/18 Ochrona zabytków, pytanie prawne do TK 22,016 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 17/18 Podatek od towarów i usług, wyrok NSA 23,552 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 16/18 Pomoc społeczna, uchwała 24,576 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 15/18 Budowla, podatek, wniosek o podjęcie uchwały 24,064 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 14/18 Gospodarka nieruchomościami, wniosek RPO 24,064 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 13/18 Ochrona danych osobowych, odmowa podjęcia uchwały 23,04 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 12/18 Podatek od towarów i usług, wyrok NSA 23,552 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 11/18 Podatki i opłaty lokalne, wniosek o podjęcie uchwały 24,064 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 10/18 Obrót produktami leczniczymi, pytanie prejudycjalne 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 9/18 Ordynacja podatkowa, wniosek o podjęcie uchwały 24,576 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 8/18 Podatek od towarów i usług, uchwała 29,696 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 7/18 Kontrola skarbowa, uchwała 21,504 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 6/18 Postępowanie administracyjne, wniosek RPO 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 5/18 Ordynacja podatkowa, wniosek o podjecie uchwały 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 4/18 Gospodarowanie nieruchomościami, uchwała 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 3/18 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 24,576 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 2/18 Opłata sądowa, uchwała 24,576 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 1/18 Pomoc społeczna, wniosek Prokuratora Generalnego 26,112 KB plik doc Pobierz
2017
 • Kb nr 58/17 podatek VAT, odmowa podjęcia uchwały 24,576 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 57/17 podatek od towarów i usług, uchwała 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 56/17 prawo pocztowe, pytanie prawne do TK 26,112 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 55/17 Podatek od towarów i usług, wniosek o podjecie uchwały 24,576 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 54/17 Podatek od towarów i usług, wniosek o podjecie uchwały 24,576 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 53/17 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 24,064 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 52/17 Przedawnienie CIT, uchwała 23,552 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 51/17 Podatki: CIT, PIT i tonażowy, odmowa podjęcia uchwały 23,04 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 50/17 Kontrola skarbowa, wniosek o podjęcie uchwały 24,576 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 49/17 Ochrona danych osobowych, wniosek RPO 26,112 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 48/17 Podatek od towarów i usług, wniosek o podjęcie uchwały 23,552 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 47/17 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 27,136 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 46/17 Przedawnienie ryczałtu PIT, uchwała 23,552 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 45/17 Wznowienie postępowania, uchwała 24,064 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 44/17 Elektrownie wiatrowe, pytania prejudycjalne 31,232 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 43/17 Pomoc społeczna, odmowa podjęcia uchwały 23,04 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 42/17 Rekompensata za nieruchomość, uchwała 24,064 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 41/17 Drogi publiczne, uchwała 23,552 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 40/17 Podatek VAT, wniosek o podjęcie uchwały 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 39/17 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 24,576 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 38/17 Opłata sądowa, wniosek o podjęcie uchwały 24,576 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 37/17 Podatek od towarów i usług, wniosek o podjęcie uchwały 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 36/17 Podatki: CIT, PIT i tonażowy, wniosek o podjęcie uchwały 20,992 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 35/17 Zarząd nieruchomością, wniosek Prezesa Prokuratorii Generalnej RP 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 34/17 Podatek od towarów i usług, wyrok NSA 23,552 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 33/17 Koszty postępowania, prokurator, uchwała 23,552 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 32/17 Gospodarowanie nieruchomościami, wniosek o podjęcie uchwały 26,112 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 31/17 Przedawnienie CIT, wniosek o podjęcie uchwały 21,504 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 30/17 Przedawnienie ryczałtu PIT, wniosek Prezesa NSA o podjęcie uchwały 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 29/17 Postępowanie sądowoadministracyjne, uchwała 21,504 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 28/17 Podatek CIT, wyrok NSA 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 27/17 Podatek PIT, uchwała NSA 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 26/17 Podatek od czynności cywilnoprawnych, uchwała NSA 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 25/17 Drogi publiczne, wniosek Prezesa NSA 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 24/17 Referendum lokalne, wniosek Prezesa NSA 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 23/17 Podatek VAT, uchwała 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 22/17, Podatek VAT, komornik, uchwała 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 21/17 Podatek VAT, pytanie prejudycjalne 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 20-17 Kontrola skarbowa, uchwała NSA 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 19-17 Podatek od nieruchomości, uchwała NSA 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 18-17 Postępowanie sądowoadministracyjne, wniosek Prezesa NSA 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 17-17 Odpady, pytanie prawne do TK 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 16-17 Władanie nieruchomością, samorząd teryt., uchwała 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 15-17 Prawo budowalne, uchwała 25,6 KB plik doc Pobierz
 • kb nr 14-17 Inwestycje drogowe, doręczenia, uchwała 26,112 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 13-17 Odpowiedzialność podatkowa, uchwała 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 12-17 Koszty postępowania, prokurator, wniosek Prokuratora Generalnego 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 11-17 Podatek VAT, pytanie prejudycjalne 27,136 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 10-17 Wznowienie postępowania, wniosek o podjęcie uchwały 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 9-17 Pomoc społeczna, wniosek o podjęcie uchwały 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 8-17 Podatek od towarów i usług, uchwała 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 7-17 Podatek od czynności cywilnoprawnych, wniosek o podjęcie uchwały 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 6-17 Podatek PIT, wniosek o podjęcie uchwały 26,112 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 5-17 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 27,648 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 4-17 Ochrona zabytków, wniosek Prezesa NSA 24,576 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 3-17 Rekompensata za nieruchomość, wniosek o podjęcie uchwały 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 2-17 Podatek akcyzowy, pytanie prejudycjalne 21,504 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 1-17 Pomoc państwa w wychowaniu dzieci, pytanie prawne do TK 25,6 KB plik doc Pobierz
2016
 • Kb nr 46-16 Podatek CIT, wniosek o podjęcie uchwały 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 45-16 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 27,648 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 44-16 Podatek dochodowy od osób fizycznych, uchwała 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 43-16 Utrzymanie czystości i porządku w gminach, uchwała 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 42-16 Podatek od towarów i usług, wniosek o podjęcie uchwały 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 41-16 Podatek od towarów i usług, wniosek o podjęcie uchwały 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 40-16 Zasady prowadzenia polityki rozwoju, uchwała 26,112 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 39-16 Podatek od nieruchomości, wniosek o podjęcie uchwały 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 38-16 Kontrola skarbowa, wniosek o podjęcie uchwały 26,112 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 37-16 Dopuszczalność skargi, VAT, uchwała 26,112 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 36-16 Odpowiedzialność podatkowa, wniosek o podjęcie uchwały 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 35-16 Władanie nieruchomością, samorząd teryt., wniosek Prezesa NSA 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 34-16 Inwestycja drogowa, doręczenia, wniosek RPO 26,112 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 33-16 Prawo budowlane, uchwała 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 32-16 Gospodarka nieruchomościami, wpis sądowy, uchwała 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 31-16 Zaliczka na podatek dochodowy, pytanie prawne 21,504 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 30-16 Podatek VAT, pytanie prawne 20,992 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 29-16 Podatek VAT, pytanie prejudycjalne 22,528 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 28-16 Prawo budowlane, pytanie prawne 26,112 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 27-16 Podatek VAT, gmina, pytanie prawne 21,504 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 26-16 Samorząd gminny, wniosek o podjęcie uchwały 26,112 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 25-16 Postępowanie administracyjne, wniosek o podjęcie uchwały 26,112 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 24-16 Podatek od towarów i usług, wniosek o podjęcie uchwały 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 23-16 Dopuszczalność skargi, VAT, wniosek o podjęcie uchwały 22,016 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 22-16 Prawo o ruchu drogowym, pytanie do TK 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 21-16 Termin do wniesienia skargi na akt lub czynność, uchwała NSA 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 20-16 Wspólnotowy Kodeks Wizowy, pytanie prejudycjalne 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 19-16 Podatek VAT pytanie prejudycjalne 26,112 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 18-16 Gospodarka nieruchomościami wniosek Prezesa NSA 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 17-16 Podatek dochodowy od osób fizycznych, uchwała 25,088 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 16-16 Podatek dochodowy od osób prawnych, leasing, uchwała 20,992 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 15-16 Ordynacja podatkowa, odpowiedzialność spadkobiercy, uchwała 20,48 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 14-16 Zwolnienie z kosztów sądowych, egzekucja ZUS i KRUS, uchwała 26,624 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 13-16 Podatek VAT, pytanie prejudycjalne 26,624 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 12-16 Gry hazardowe, uchwała NSA 27,136 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 11-16 Prawo budowlane 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 10-16 Termin do wniesienia skargi, wniosek o podjęcie uchwały 25,6 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 9-16 Opłaty za udostępnienie informacji publicznej 24,576 KB plik doc Pobierz
 • kb nr 8-16 Gry hazardowe, wniosek o podjęcie uchwały 28,672 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 7-16 Podatek dochodowy od osób fizycznych.doc 21,504 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 6-16 Wywłaszczenie nieruchomości i 21,504 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 5-16 Prawo budowlane 20,992 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 4-16 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 27,136 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 3-16 Podatek dochodowy od osób prawnych 22,016 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 2-16 Podatek dochodowy od osób prawnych 20,992 KB plik doc Pobierz
 • Kb nr 1-16 Podatek od wartości dodanej, pytanie prejudycjalne 25,6 KB plik doc Pobierz
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
 • Komunikaty 2009 149,157 KB plik pdf Pobierz
TK 2012
2008
 • Komunikaty 2008 122,333 KB plik pdf Pobierz
2007
 • Komunikaty 2007 120,054 KB plik pdf Pobierz
TK 2011
Pytania prawne i wnioski kierowane do TK
TK 2010
TK 2015
TK 2009
TK 2014
TK 2008
TK 2013
TK 2007
 • Komunikaty 2007 107,923 KB plik pdf Pobierz