Komunikaty

< powrót

 

Uchwała siedmiu sędziów NSA w sprawie zagadnienia prawnego dotyczącego wniosku o wymierzenie organowi grzywny na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a. (sygn. akt III OPS 1/23)

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2024 r. zagadnienia prawnego, przedstawionego we wniosku Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2023 r. nr BO.511.24.2023, podjął następującą uchwałę:
 
,,Dopuszczalny jest wniosek o wymierzenie organowi grzywny na podstawie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.), w sytuacji, gdy skarga, która nie została przekazana przez ten organ do sądu administracyjnego, jest niedopuszczalna."
 
uchwała NSA w składzie siedmiu sędziów z dnia 16 kwietnia 2024 r., sygn. akt III OPS 1/23 - pobierz