Komunikaty

< powrót

 

Komunikat w sprawie delegowania sędziów sądów administracyjnych

Za podstawę delegowania sędziego sądu administracyjnego do pełnienia obowiązków sędziego lub czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości uznaje się art. 49 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2021 r, poz. 137) w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2021 r., poz. 154) w związku z art. 77 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2072). Zgodnie z art. 98 § 6 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, sędzia może być powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w drodze delegacji. Nie stosuje się  wówczas do tego powołania przepisów zawartych w art. 98 § 2-5 ostatnio powołanej ustawy.

Praktyka delegowania jest ustalona od kilkunastu lat i w jej ramach sędziowie sądów administracyjnych i sędziowie NSA, czasami wielokrotnie, pełnili funkcję podsekretarza bądź sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (między innymi sędziowie: Bogdan Zdziennicki, Adam Zieliński, Andrzej Grzelak, Jacek Czaja, Grzegorz Wałejko). Należy podkreślić, że w czasie pełnienia wspomnianych zadań sędzia sądu administracyjnego nie pełni funkcji orzeczniczych i powraca do nich dopiero po ustaniu delegacji.

 

Wydział Informacji Sądowej Naczelnego Sądu Administracyjnego