Komunikaty

< powrót

 

Komunikat w sprawie wyroku NSA dotyczącego Muzeum Westerplatte

Wyrokiem z dnia 10 marca 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Ministra Rozwoju w przedmiocie zezwolenia na realizację części inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Sąd pierwszej instancji tylko w części uwzględnił zarzuty Gminy Miasta Gdańska, a motywy, jakimi się kierował uchylając decyzję Ministra, zostały przedstawione w uzasadnieniu wyroku (wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 marca 2021 r., sygn. akt VII SA/Wa 1794/20 - link). Zaznaczyć należy, że WSA w Warszawie uchylił wyłącznie decyzję Ministra Rozwoju, a nie poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji tj. decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2020 r. o zezwoleniu na realizację wspomnianej inwestycji. Od opisanego wyroku skargę kasacyjną złożył Minister Rozwoju. 
Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 16 września 2021 r., sygn. akt II OSK 1081/21oddalił skargę kasacyjną Ministra Rozwoju, choć nie wszystkie podniesione w niej zarzuty uznał za pozbawione w całości usprawiedliwionych podstaw. Szczegółowe motywy wyroku NSA zostały przedstawione w jego pisemnym uzasadanieniu  (link do wyroku NSA)
 
 
Sylwester Marciniak
Rzecznik Prasowy NSA