Komunikaty

< powrót

 

Komunikat w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej NSA

Wydział Informacji Sądowej NSA informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. w Izbie Finansowej oraz w Izbie Ogólnoadministracyjnej NSA działają dodatkowe wydziały orzecznicze.  Do Wydziału III Izby Finansowej zostały przeniesione sprawy dotyczące m.in. podatku od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz sprawy związane z egzekucją świadczeń pieniężnych. Wydział III Izby Ogólnoadministracyjnej z kolei będzie zajmował się m.in. sprawami dotyczącymi dostępu do informacji publicznej, ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, środowiska, samorządu terytorialnego, edukacji, pracy oraz spraw mieszkaniowych.

Sprawy przekazane do nowych wydziałów oznaczone są sygnaturami akt rozpoczynającymi się cyfrą „III”.          

Sprawy dotyczące podatku akcyzowego zostały przeniesione z Izby Gospodarczej do Wydziału I Izby Finansowej NSA.

 

 

Zarządzenie nr 30 Prezesa NSA z dnia 28 września 2020 r. w sprawie utworzenia wydziałów orzeczniczych w Izbach Naczelnego Sądu Administracyjnego i zakresu ich działania - pobierz

Zarządzenie nr 38 Prezesa NSA z dnia 12 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów orzeczniczych w Izbach Naczelnego Sądu Administracyjnego i zakresu ich działania - pobierz