Komunikaty

< powrót

 

NSA w sprawie dopuszczalności skargi na uchwały samorządowe dotyczące deklaracji „gmina wolna od ideologii LGBT”

Rzecznik Prasowy Naczelnego Sądu Administracyjnego informuje, że Naczelny Sąd Administracyjny w wyniku rozpoznania spraw ze skarg kasacyjnych Rzecznika Praw Obywatelskich  od postanowień wojewódzkich sądów administracyjnych odrzucających skargi na uchwały jednostek samorządu terytorialnego dotyczące deklaracji „gmina wolna od ideologii LGBT” oraz „powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową” postanowieniami z dnia 2 lipca 2021 r. uchylił zaskarżone postanowienia i przekazał sprawy do ponownego rozpoznania Sądom I instancji (sygn. akt III OSK 3353/21 i III OSK 3682/21). NSA podkreślił, że akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art. 3 par. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.) obejmują wszelkie akty tych organów z wyłączeniem tych, które podlegają kognicji innych sądów niż sądy administracyjne, w tym zwłaszcza sądy powszechne. W związku z tym, NSA zobowiązał Sądy I instancji do przyjęcia skarg Rzecznika Praw Obywatelskich  do merytorycznego rozpoznania.

Szczegółowe motywy opisanych orzeczeń zostały przedstawione w ich uzasadnieniach.

 

Iink do postanowienia NSA z dnia 2 lipca 2021 r. sygn. akt III OSK 3353/21

link do postanowienia NSA z dnia 2 lipca 2021 r. sygn. akt III OSK 3682/21