Komunikaty

< powrót

 

Uchwała 7 sędziów NSA o kosztach uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce (sygn. akt II FPS 2/21) oraz postanowienie w sprawie I FPS 3/20

W dniu 14 czerwca 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu na rozprawie odmiejscowionej pytania przedstawionego w sprawie oznaczonej sygnaturą akt II FSK 3218/18 podjął następującą uchwałę.

W stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r.,  w przypadku objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności z tytułu pożyczki, kosztem uzyskania przychodu z tytułu objęcia tych udziałów, o którym mowa w art. 22 ust. 1e pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), jest wartość odpowiadająca kwocie pożyczki, która została udzielona spółce przez wnoszącego wkład, nie wyższa jednak niż wartość wkładu odpowiadająca wierzytelności z tytułu tej pożyczki.” – sygn. akt II FPS 2/21

Ponadto postanowieniem z dnia 14 czerwca 2021 r. (sygn. akt I FPS 3/20) Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów odmówił podjęcia uchwały w sprawie pytania przedstawionego postanowieniem NSA z dnia 15 października 2020 r. sygn. akt I FSK 79/18.

 

uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 14 czerwca 2021 r. sygn. akt II FPS 2/21 – link

postanowienie siedmiu sędziów NSA z dnia 14 czerwca 2021 r. sygn. akt I FPS 3/21 – link