Komunikaty

< powrót

 

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 6 grudnia 2021 r. (sygn. akt I FPS 2/21) w sprawie zasad podpisywania załączników do pism wnoszonych do sądu w formie elektronicznej

W dniu 6 grudnia 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przekazanego w postanowieniu z dnia 27 lipca 2021 r., sygn. akt I FZ 92/21, podjął następującą uchwałę:

 

„Zgodnie z art. 57 §  1 w zw. z art. 46 § 1 pkt 4 oraz art. 12b § 1 i art. 46 § 2a i 2b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, ze zm.),  skargę stanowiącą załącznik do formularza pisma ogólnego, podpisanego podpisem zaufanym, przesłanego przez platformę ePUAP, należy uznać za podpisaną jedynie wówczas, gdy została ona odrębnie podpisana podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.” - sygn. akt I FPS 2/21

 

Do uchwały zgłszono dwa zdania odrębne. 

 

uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 6 grudnia 2021 r., sygn. akt I FPS 2/21 - link