Konkurs na pracę magisterską

Naczelny Sąd Administracyjny w 2018 r. po raz pierwszy zorganizował konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą sądownictwa administracyjnego. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy na temat sądów administracyjnych oraz promowanie szczególnie uzdolnionych autorów prac magisterskich.

Organizacja konkursu to jedna z wielu form edukacyjnych i popularyzatorskich działań Sądu. Organizatorzy konkursu chcą zwrócić uwagę na istotną rolę, jaką pełni sądownictwo administracyjne jako gwarant legalności działań władzy publicznej oraz instrument wspierania państwa prawa i ochrony praw i wolności jednostki.

Konkurs odbywa się na podstawie regulaminu. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne oraz możliwość publikacji fragmentu pracy w punktowanym czasopiśmie „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”.

Zachęcamy promotorów i studentów, którzy stoją przed wyborem tematu pracy magisterskiej, do skierowania swojej uwagi na prawne i praktyczne aspekty działania sądownictwa administracyjnego.

 

< powrót

 

Laureaci konkursu na najlepszą pracę magisterską - 2023

W dniu 4 grudnia 2023 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w ogłoszonym przez Naczelny Sąd Administracyjny konkursie na najlepszą pracę magisterską dotyczącą sądownictwa administracyjnego. Laureatów i przybyłych na uroczystość gości powitał Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Chlebny, zaznaczając, że konkurs ten odbył się po czteroletniej przerwie spowodowanej pandemią. Z kolei Przewodniczący Kapituły Konkursu – Sędzia NSA w stanie spoczynku prof. Roman Hauser w swoim wystąpieniu podkreślił, że prace biorące udział w konkursie odznaczały się wysokim poziomem merytorycznym.

W konkursie przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce – Pan mgr Kamil Jan Wojciechowski – „Uchwały o przeciwdziałaniu „ideologii LGBT” i problem ich zgodności z prawem”

II miejsce - Pani mgr Agnieszka Zofia Plekan – „Ocena implementacji Exit tax w stosunku do osób fizycznych do polskiego porządku prawnego pod kątem przepisów prawa unijnego i Konstytucji RP”

III miejsce - Pan mgr Jakub Gałka – „Współdziałanie organów administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym”

Wyróżnienia:

Pan mgr Jakub Sychowiec - „Sądowoadministracyjna kontrola prerogatyw Prezydenta RP”

Pan mgr Karol Paweł Wundziński – „Postępowanie administracyjne w sprawach przyznawania środków na prowadzenie badań naukowych”

Wszystkim laureatom przyznano nagrody pieniężne, a ponadto zwycięzcom zaproponowano publikację wybranego fragmentu pracy w Zeszytach Naukowych Sądownictwa Administracyjnego i odbycie stażu w wybranym wojewódzkim sądzie administracyjnym.

Gratulujemy laureatom, dziękujemy za zainteresowanie i udział w konkursie.