Ogłoszenia

< powrót

 

Uroczystości pogrzebowe sędziego NSA w stanie spoczynku Tadeusza Łopaciuka

Pan Sędzia Tadeusz Łopaciuk ur. 27 stycznia 1932 r., w 1955 r. ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. 
 
Pracował na samodzielnych i kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej. W sierpniu 1980 r. był powołany do pierwszego dziewięcioosobowego składu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Orzekał w Wydziale I. Przeszedł w stan spoczynku z dniem 2 stycznia 1999 r.
 
W uroczystościach pogrzebowych w imieniu Prezesa NSA uczestniczył Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej s. NSA Jerzy Siegień oraz Szef Kancelarii Prezesa NSA p. Hieronim Kulczycki.
Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej s. J. Siegień odczytał list Prezesa NSA i wręczył go Rodzinie Zmarłego.