Oświadczenia majątkowe

< powrót

 

2022

Sędziowie NSA, którzy otrzymali nominację w 2022 r. i złożyli oświadczenia o stanie majątkowym w związku z rozpoczęciem służby na stanowisku sędziego NSA.

Kliknięcie na nazwisko danego sędziego spowoduje pobranie pliku z oświadczeniem majątkowym

 1. Wegner Joanna
 2. Kowalski Michał
 3. Salachna Joanna
 4. Sobocha-Holc Beata
 5. Przybysz Piotr
 6. Pruszyński Jacek
 7. Golec Sylwester Szczepan
 8. Kiczka Karol Franciszek
 9. Paweł Korzeniowski
 10. Tomasz Bąkowski
 11. Piotr Niczyporuk
 12. Bogdan Fisher - uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 13. Mariusz Golecki 

 

Sędziowie NSA, którzy przeszli w stan spoczynku w 2022 r:

Kliknięcie na nazwisko danego sędziego spowoduje pobranie pliku z oświadczeniem majątkowym                       

 1. Adam Bącal
 2. Barbara Mleczko-Jabłońska
 3. Małgorzata Borowiec - – uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 4. Jolanta Sikorska – uwzględniono wniosek o objęcie  oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 5. Maria Jagielska
 6. Ludmiła Jajkiewicz
 7. Anna Łuczaj 
 8. Andrzej Kuba 

 

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2022-06-15 12:59:53
Utworzył: Szczepan Borowski
Data ostatniej publikacji: 2022-12-12 10:34:12
Opublikował: Szczepan Borowski