Sprostowania, odpowiedzi, polemiki

< powrót

 

Komunikat w sprawie tekstu „Długie milczenie Prezesa NSA” opublikowanego na stronie internetowej tygodnika Polityka

W związku z artykułem Pani Ewy Siedleckiej „Długie milczenie prezesa NSA”  z dnia 4 stycznia 2020 r. opublikowanego na stronie internetowej tygodnika Polityka (https://siedlecka.blog.polityka.pl/2020/01/04/milczenie-prezesa-nsa/?nocheck=1), Rzecznik Prasowy Naczelnego Sądu Administracyjnego informuję, że Prezes NSA wraz pismem z dnia 23 grudnia 2019 r. przesłał Marszałkowi Senatu RP krytyczne stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, dotyczące uchwalonej przez Sejm RP ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 69). Wbrew przypuszczeniom autorki profesor Marek Zirk-Sadowski akceptuje stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego zaprezentowane w powołanej opinii.

Odnosząc się zaś do zarzutu związanego z brakiem odpowiedzi biura prasowego NSA na pytanie o stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie wspomnianej ustawy Rzecznik Prasowy NSA zwraca uwagę, że biuro prasowe NSA, każdorazowo dokłada wszelkich starań, aby wnioski przedstawicieli mediów były załatwiane bez zbędnej zwłoki, co znajduje potwierdzenie m.in. w kilkuletniej współpracy z Panią Ewą Siedlecką. Wspomniany w artykule wniosek wpłynął w dniu 3 stycznia 2020 r. (piątek, godz. 0:25) na adres skrzynki e-mail pracownika Wydziału Informacji Sądowej NSA, a nie na oficjalną skrzynkę Rzecznika Prasowego NSA (informacje@nsa.gov.pl). W związku z tym,  że pismo wpłynęło w okresie świąteczno‑noworocznym Rzecznik Prasowy nie był w stanie udzielić stosownej informacji w dniu wpływu wniosku, co w żadnym razie nie może być odczytane jako niechęć do udostępnienia danych objętych wspomnianym wnioskiem.