Wydarzenia, wizyty, konferencje

< powrót

 

2024-04-15

Doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA – „Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2023 roku"

W dniu 15 kwietnia 2024 r. odbyło się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w celu rozpatrzenia informacji o działalności sądów administracyjnych w 2023 roku, w którym poza sędziami Naczelnego Sądu Administracyjnego udział wzięli zaproszeni goście: Pani Małgorzata Paprocka - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Pan Sędzia Marko Bošnjak Wiceprezes Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Pan prof. Krzysztof Wojtyczek, a także prezesi wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Szef Kancelarii Prezesa NSA.

Prezes NSA prof. Jacek Chlebny przedstawiając dane statystyczne dotyczące funkcjonowania sądów administracyjnych w 2023 roku zwrócił uwagę na sprawność postępowania sądowoadministracyjnego w obu instancjach. Sądy administracyjne pierwszej instancji załatwiały sprawy średnio w okresie czterech miesięcy. Prezes NSA zaznaczył, że jest to bardzo dobry wynik. To, że około 70 % spraw kończy się prawomocnie w sądzie pierwszej instancji oznacza, że prawo obywatela do sądu zostaje zaspokojone w tych sprawach w bardzo krótkim, kilkumiesięcznym terminie. Prezes NSA zwrócił również uwagę, że zagadnienie sprawności postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym jest przedmiotem stałej troski kierownictwa Sądu. Prezes NSA przypomniał, że w tym roku obchodzimy 20 lecie reformy, której celem było utworzenie dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego. Jubileusz stanowi dobrą okazję, aby, przedstawiając działalność sądownictwa administracyjnego w roku ubiegłym, zauważyć zmiany, które w tym czasie nastąpiły.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA jednogłośnie podjęło uchwałę o przyjęciu przedstawionej przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego „Informacji o działalności sądów administracyjnych w 2023 roku”.

Podczas zgromadzenia Pani Małgorzata Paprocka ­Sekretarz Stanu w KPRP odczytała list Prezydenta RP adresowany do Prezesa NSA oraz uczestników Zgromadzenia.

Następnie Wiceprezes Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Sędzia Marko Bošnjak przedstawił zagadnienie współodpowiedzialności w ochronie praw człowieka z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń i wyzwań na przyszłość.

 

Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2023 r. – pobierz

List Prezydenta RP – pobierz
Wystąpienie Prezesa NSA- pobierz
Wystąpienie Wiceprezesa ETPC (ang.) – pobierz
Wystąpienie Wiceprezesa ETPC (pl) – pobierz
 

 
 
 
 
 
 
fot. Wojciech Zagórski - NSA