Wydarzenia, wizyty, konferencje

< powrót

 

2019-12-18

Laureaci konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską

Laureaci konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską

W dniu 17 grudnia 2019 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w ogłoszonym przez Naczelny Sąd Administracyjny konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską dotyczącą sądownictwa administracyjnego. Laureatów i przybyłych na uroczystość gości powitał Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Marek Zirk-Sadowski. W swoim wystąpieniu podziękował wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, zwracając uwagę na wysoki poziom merytoryczny zgłoszonych prac. Przewodniczący Kapituły Konkursu – prof. Roman Hauser podkreślił, że zorganizowany po raz drugi przez Naczelny Sąd Administracyjny konkurs na pracę naukową cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

 

Konkurs na najlepszą pracę doktorską

I miejsce – Pan dr Paweł Grzybowski – „Dobra wiara podatnika w konstrukcji wspólnego systemu podatku od wartości dodanej”

II miejsce - Pan dr Jan Wittlin – „Mienie zabużańskie- realizacja prawa do rekompensaty”

III miejsce - Pan dr Szymon Cheba – „Dopuszczalność środków odwoławczych w polskim i niemieckim postępowaniu przed sądami administracyjnymi”

 

Konkurs na najlepszą pracę magisterską

I miejsce - Pan mgr Jakub Zemła – „Utrata statusu studenta w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Studium prawnoadministracyjne”

II miejsce (dwie równorzędne nagrody) - Pani mgr Natalia Budzowska „Prawno – społeczne uwarunkowania funkcjonowania społeczności żydowskiej w Polsce w latach 1918 – 2018. Wybrane zagadnienia” oraz Pan mgr Bartłomiej Ślemp „Instytucja wpłat korekcyjno-wyrównawczych jednostek samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego”

III miejsce - Pan mgr Filip Serbinowski „Decyzje swobodne Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej”

 

Ponadto przyznano jedno wyróżnienie Pani mgr Izabeli Kołodziejczyk za pracę magisterską „Przemiany ustrojowe sądowej kontroli administracji w Polsce”.

Wszystkim laureatom przyznano nagrody pieniężne, a ponadto zwycięzcom zaproponowano publikację wybranego fragmentu pracy w Zeszytach Naukowych Sądownictwa Administracyjnego.

Gratulujemy laureatom, dziękujemy za zainteresowanie i udział w konkursie.

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski wręcza nagrodę jednemu z laureatówWręczenie nagród laureatom konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską